Szukaj

Szukaj:


Kategorie:
Odboje słupowe
Odbojnice poziome
Barierki techniczne
Odbojnice poziome C
Odbojnice poziome L
Odbojnice oświetleniowe
Odbojnice regałowe
Odbojnice skrzynkowe
Odbojnice wózkowe
Odbojnice narożne

REGULAMIN

UWAGA

Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzimy sprzedaż w kanale B2B. Klientów indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z działem handlowym bwojcik@rosamet.pl

 

Informacje dotyczące RODO:

Administratorem wszelkich danych dotyczących użytkowników niniejszej strony jest firma ROSA-MET Radom Sp. z o.o.. Informujemy, że przetwarzamy dane jednynie w celu realizacji zamówień drogą elektroniczną. Każdy ma prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować na adres rosamet@rosamet.pl. Dane nie są przekazywane żadynym podmitom trzecim i nie są przetwarzane za granicą. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony drogą e-mail i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:

  • jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
  • przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
  • jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
  • jak uzyskać kopię swoich danych

 

Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych usług Oferteo używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

 

Regulamin sklepu

Sklep Internetowy ROSA-MET Radom działający pod adresem www.rosamet.pl, prowadzony jest przez Firmę:

ROSA-MET Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,

ul. Starokrakowska 133,

Regon: 145752271<
/>KRS: 0000397313<
/>NIP: 948-259-35-80<
/>Konto: 70 1930 1871 2370 0346 6971 0001

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość o przyjęciu zamówienia do sklepu oraz informacja o koszcie dostawy, który każdorazowo jest wyliczany na podstawie wielkości i ciężaru zamówienia.

3. Po potwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, zostaje wysłana do niego faktura proforma.

4. Realizacja zamówienia następuje, po zaksięgowaniu wpłaty od Zamawiającego.

5. Czas realizacji zamówienia jest uzgadniany drogą mailową.

6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy ustalany indywidualnie W ZALEZNOSCI OD USTALONEJ FORMY DOSTAWY.

7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Niższa cena nie zawiera podatku VAT, wyższa zawiera podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. W momencie otrzymania przez Sprzedającego zapłaty wynikającej z faktury VAT dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a ZAMAWIAJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym ROSA-MET, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres ROSA-MET Radom  Sp. z o.o. 26-600 RADOM UL. Starokrakowska 133. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za po
aniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.